භාෂාමය ක්‍රීඩා: මක්නිසාද යත්, ඉගෙනීම සෑම විටම විනෝද ජනක විය යුතු බැවිනි!

අවිධිමත් ක්‍රියාපද පුහුණු වීම් ක්‍රීඩා වීඩියෝ කැරොකේ
 • Verb Dash

  අවිධිමත් ක්‍රියාපද වේගය නම් අභියෝගය!

  අවිධිමත් ක්‍රියාපද ඉගෙනීමට ඇත්තේ එකම මගකි: එනම් ඒවා නිතර භාවිතා කිරීමයි. මෙම ක්‍රීඩාවෙන් ඔබට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත, නමුත් ඔබ වේගවත් විය යුතුයි.

 • Word Rescue

  හරි වචනය සොයා බූස්ටර්ව බේරා ගන්න!

  දී ඇති අර්ථදැක්වීමට ගැළපෙන වචනය සඳහා නිවැරදි අකුරු සොයන්න. විශාල පීඩනයක් තිබෙනවා; වැරදි සංඛ්‍යාව වැඩි වුණොත් බල්ලා අමාරුවේ!

  අන්තර්ගතයක් තෝරාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න
 • Swap Mania

  වදන් මාලාවේ විශිෂ්ඨත්වයක් ලැබෙන තුරු අකුරු යුගල මාරු කරන්න!

  Video Boosters වල සහ Photo Vocabs වල දක්නට ලැබෙන වචන සහ වාක්‍යාංශ සම්පූර්ණ කිරීමට හැකි අකුරු මාරු කිරීමේ ඇබ්බැහිකාරක ක්‍රීඩාව. ඔබට සියළු මට්ටම් සම්පූර්ණ කිරීමට පුළුවන්ද?

  අන්තර්ගතයක් තෝරාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න
 • Speed Pix

  ඔබේ වචන මාලා එන්ජිම කෙතරම් වේගවත්ද? උපරිම අඩියක ඇති සමීකරණ ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා කිරීම්.

  මේ පින්තූරය/වචනය ගැළපීමේ වචනමාලා තරඟය නම් ක්‍රීඩාව කාලයට ( සහ අනිත් සියල්ලන්ටම) එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන්න. ඔබේ එන්ජිම් පණ ගන්වන්න!

  අන්තර්ගතයක් තෝරාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න
 • Say What

  “Vocabulary Karaoke” නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුම් ක්‍රීඩාව

  දෙසවන් සහ ඇඟිලි අතර සමායෝජනය කෙතරම් හොඳ මට්ටමක තිබේද? වීඩියෝව වාදනය වන අතරතුර අඩු වචන යොදා අවසානය දක්වාම ඇති හිස්තැන් සියල්ල පුරවන්න.

  අන්තර්ගතයක් තෝරාගෙන ක්‍රීඩා කරන්න

විකසන කාඩ් පත්

තව දැනගන්න

ඉගෙන ගන්නා අතරතුර ලාංඡන දිනා ගන්න

ලාංඡන දිනාගන්නා ආකාරය

Loading...